تبلیغات
یک فنجان چای - "زندگی زیباست"
Menu


یک فنجان چای

یک فنجان چای، دلنشین و دلچسب است و با آن می توان خستگی ها را بیرون کرد

 اگرنمی توانی سروی تناور برفراز تپه ای باشی

                                    بوته ای در دامنه اش باش

                                                     ولی بهترین بوته كناره را باش

اگرنمی توانی عقابی تیز پرواز در اوج آسمان باشی

                                          كبوتری سبك بال باش

                                                       ولی زیباترین كبوترآشیانه باش

اگر نمی توانی خورشید عالم تاب باشی

                                        ستاره باش

                                              ولی درخشان ترین ستاره آسمان باش

ببین! با كوچكی و بزرگی، بردن و باختن،

                           زیبایی و كمی و... با هیچكدام اندازه ات نمی گیرند!

                                                                     پس هر چه هستی بهترین باش!

                                                         ***

سلسله موی دوست حلقه دام بلاست

                                                            هر كه در این حلقه نیس فارغ از این ماجراست

                                                         ***

تو را دوست خواهم داشت آن چنان كه،خود را

حتی اگر...

تمام عشاق را دیوانه بخوانی وعشق را قصه ای بی انجام

من...

تو را دوست خواهم داشت بیشتر از آن چه،خود را!!!

                                                         ***

 

هر شب ستاره دنباله داری به خانه ات می فرستم

                           هرروز، شبدر چهار برگی در كفش هایت می گذارم.

هر لحظه برایت دعا می خوانم تا زمانی ایمان بیاوری كه

                           هیچ آرزویی محال نیست!!!

                                                          ***

   

اگر می دانستی كه چقدر دوستت دارم

             هیچ گاه،برای آمدنت باران را بهانه نمی كردی

                                                          رنگین كمان من!!!

                                                           ***

 قدر دست هایم را بیشتر دانستم

و قدر چشم هایم راو تازه فهمیدم                     

                                       چه شكوهی دارد ایستادن بر روی دو پا آن لحظه كه...به زمین خوردم!!! 

 


نوشته شده در جمعه 14 فروردین 1388 ساعت 11:59 ق.ظ توسط پ. ا نظرات |

آخرین مطالب
"توجه توجه توجه"
"زندگی بهتر"
"وقتی کسی را دوست دارید"
"روش هایی برای زیباتر شدن4"
"روش هایی برای زیباتر شدن3"
"روش هایی برای زیباتر شدن2"
"روش هایی برای زیباتر شدن1"
"عکس های خنده دار"
"جمله 4"
"جمله 3"
"جمله 2"
"جمله 1"
"فوائد خیار"
"از محسنات چربی خون بالا"
سپندارمزگان
"مادرمان را دوست داریم؟‏"
"كلماتی كه دوست ندارید در اتاق عمل بشنوید"
"سنگفرشی ویژه نابینایان!"
"زندگی هم سلف سرویس است!"
"شاگرد زیرك و استاد!"